Vitajte na na�ej kvetinovej don��kovej slu�be � Welcome to our flower delivery service! � Kvetinov� sie� po celom Slovensku a �ech�ch - sta�� si objedna�...

Prekonajte vzdialenosti - po�lite va�e osobn� slov� spolu s kyticou niekomu, kto je v�m bl�zky!

Po�lite kvety a va�e slov� niekomu, kto je v�m bl�zky!

Vybra� si m��ete zo �irokej ponuky kyt�c alebo dar�ekov�ch ko��kov.

Naviac m��eme doru�i� kvety alebo ko��k pod�a v��ho vlastn�ho v�beru.

Ku kytici m��ete prida� aj bonboni�ru, ply�ov�ho medved�ka, f�a�u v�na, sektu alebo in� doplnky...

Kvetiny doru��me v�ade na Slovensku a v �esku. Aj v Bratislave a v Prahe.
Don��ka aj v ten ist� de�.

Ceny u� obsahuj� doru�enie.

Don��ku na ten ist� de� sta�� objedna� do 17. hodiny, v sobotu do obeda.

Prajeme v�m pekn� m�j!

dva tucty ru�� � two dozen roses

Poslite kyticu kvetov...

Kyticu kvetov alebo dar�ek m��ete cez n�s posla� kamko�vek na Slovensko a do �iech, na po�iadanie aj hocikde inde do Eur�py alebo Ameriky.

Slovensk� kalend�r

Št 24. 5. Ela
Pi 25. 5. Urban
So 26. 5. Dušan
Ne 27. 5. Iveta
Po 28. 5. Viliam
Ut 29. 5. Vilma spln
St 30. 5. Ferdinand